Nieszczęśliwe wypadki

Zgłoszenie szkody należy wypełnić szczegółowo oraz podpisać własnoręcznie, niedokładne wypełnienie zgłoszenia szkody lub brak wymaganych dokumentów może niekorzystnie wpłynąć na termin likwidacji.

Roszczenia z tytułu UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE należy zgłaszać na stronie generali.pl.

Wypełniony druk zgłoszenia szkody z tytułu UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (NNW) wraz z załącznikami należy przesłać drogą e-mailową na adres: