BUDYNKI I OC

Ubezpieczenie budynków i OC Rolnika to Twój obowiązek. Nie poprzestawaj na nim – zadbaj o pełną ochronę gospodarstwa i działalności.

  • wariant All Risks dostępny dla budynków oraz mienia (poza zwierzętami)
  • rażące niedbalstwo i zapominalstwo w wariancie All Risks
  • zniżka za kompleksowość, im więcej ubezpieczeń dobrowolnych, tym taniej

Instalacja OZE

Zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie instalacji, która daje Ci energię.

  • niespotykane na rynku rozszerzenia
  • odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta
  • odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji w wyniku zdarzenia losowego