ON-LINE


Uwaga!
Roszczenia z tyt. ubezpieczeń na życie prosimy od 1.11 2019 r. zgłaszać on-line na www.generali.pl lub pod numerem 913 913 913.

TELEFONICZNIE

8-18 (pn.-pt.)

Numery wewnętrzne:
0 – maszyny rolnicze, 1 – pojazdy
2 – domy i mieszkania, 3 – uprawy