WAŻNE INFORMACJE

Roszczenia dotyczące ubezpieczeń na życie czy zdarzeń zw. z nieszczęśliwym wypadkiem dot. polis dawnej Concordii Capital prosimy zgłaszać na stronie moje.generali.pl