Ochrona prawna

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody należy wypełnić szczegółowo oraz podpisać własnoręcznie, niedokładne wypełnienie zgłoszenia szkody lub brak wymaganych dokumentów może niekorzystnie wpłynąć na termin likwidacji.

Wypełniony druk zgłoszenia szkody wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B,
02-676 Warszawa
lub drogą mailową na adres