Ochrona prawna

Zgłoszenie szkody należy wypełnić szczegółowo oraz podpisać własnoręcznie. Niedokładne wypełnienie zgłoszenia szkody lub brak wymaganych dokumentów może niekorzystnie wpłynąć na termin likwidacji.

Wypełniony druk zgłoszenia szkody wraz z załącznikami należy przesłać na adres: szkody.poznan@generali.pl  lub zgłosić szkodę telefonicznie pod nr 61 85 84 808.