Uprawy

Zgłaszanie szkody

Zgłoszenie szkody należy wypełnić szczegółowo oraz podpisać własnoręcznie, niedokładne wypełnienie zgłoszenia szkody lub brak wymaganych dokumentów może niekorzystnie wpłynąć na termin likwidacji.

Wypełniony druk zgłoszenia szkody wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Generali T.U. S.A.
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa
lub drogą mailową na adres

Wymagane dokumenty

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć kserokopię następujących dokumentów:

  • mapy pozwalające zidentyfikować zgłoszoną uprawę wraz z nr działki zarejestrowanym w umowie ubezpieczenia,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.