30 / 07 / 2021

30 lipca 2021 r. nastąpiło połączenie Concordii Polska T.U. S.A. i Generali T.U. S.A. W efekcie Generali wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki Concordii Polska T.U. S.A., a tym samym stało się stroną umów ubezpieczenia zawartych przez Concordia Polska T.U. S.A.

UPRAWY

Ubezpieczenie upraw rolnych

POJAZDY

Ubezpieczenie maszyn rolniczych i agro flot

BUDYNKI I OC

Ubezpieczenie budynków i OC rolnika

ZWIERZĘTA

Ubezpieczenie koni, produkcji zwierzęcej oraz zwierząt gospodarskich

Instalacje OZE

Ubezpieczenie instalacji odnawialnych źródeł energii

AGRO FIRMA

Ubezpieczenie dla przedsiębiorstw z sektora rolnego

Infolinia 61 85 84 800 lub 913 913 913

Opłata za połączenie wg cennika operatora