zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu rolniczego

najszerszy zakres ochrony na rynku

All Risk w każdym wariancie ubezpieczenia Agro Casco

umowy krótkoterminowe, roczne i wieloletnie

Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia Twojej pracy. Nie przewidzisz ich zniszczeń, uszkodzeń, awarii, kradzieży oraz udziału w kolizji czy wypadku.

Obowiązkowe OC zabezpiecza tylko osoby trzecie – chcąc uchronić się przed skutkami finansowymi nieprzewidzianych sytuacji, pomyśl o rozszerzeniu ochrony swoich sprzętów rolniczych o ubezpieczenia dobrowolne.

Użytkujesz maszyny rolnicze, wykonujesz usługi międzysąsiedzkie – zapytaj o możliwe rozszerzenia dla oferowanych pakietów.

Wiecej praktycznych informacji:

Zachęcamy do zapoznania się z Generali Agro Ekspert – przewodnikiem dla Klienta rolnego, w którym w jasny i przystępny sposób wyjaśniamy zalety posiadania ubezpieczenia, jego zakres,  zagadnienia związane z zakupem oraz przekazujemy paktyczne informacje dotyczące obsługi.

Główne zalety ubezpieczenia

 • zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej
 • dostępne umowy wieloletnie
 • All Risk w każdym wariancie ubezpieczenia Agro Casco
 • brak potrącania amortyzacji części zamiennych w zależności od wybranego wariantu
 • klauzula ochrony od szkód w szybach
 • możliwość zniesienia udziałów własnych
 • pokrycie dodatkowych kosztów transportu i parkowania maszyny po szkodzie
 • likwidacja szkód według wariantu serwisowego
 • możliwa odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach rolnych
 • opcja pokrycia kosztów wynajęcia maszyny zastępczej

Zakres ubezpieczenia

Rodzaje ubezpieczeń oferowanych w pakiecie Generali Agro Ekspert:

 • Agro Casco
 • Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ogień i inne zdarzenia losowe
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Porada Prawna
 • Odpowiedzialność cywilna z tytułu usług międzysąsiedzkich

Data aktualizacji strony: 16.05.2022 r.