zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu rolniczego

szeroki zakres ochrony

All Risk w każdym wariancie ubezpieczenia Agro Casco

umowy krótkoterminowe, roczne i wieloletnie

Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia Twojej pracy. Nie przewidzisz ich zniszczeń, uszkodzeń, awarii, kradzieży oraz udziału w kolizji czy wypadku.

Obowiązkowe OC zabezpiecza tylko osoby trzecie – chcąc uchronić się przed skutkami finansowymi nieprzewidzianych sytuacji, pomyśl o rozszerzeniu ochrony swoich sprzętów rolniczych o ubezpieczenia dobrowolne.

Użytkujesz maszyny rolnicze, wykonujesz usługi międzysąsiedzkie – zapytaj o możliwe rozszerzenia dla oferowanych pakietów.

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem „Prosto o Generali Agro Ekspert”, w którym w jasny i przystępny sposób wyjaśniamy zalety posiadania ubezpieczenia, jego zakres, zagadnienia związane z zakupem oraz przekazujemy praktyczne informacje dotyczące obsługi.

Główne zalety ubezpieczenia Agro Casco

W każdym wariancie (Prestiż, Premium, Komfort):

 • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risk) (uwaga: obowiązują wyłączenia odpowiedzialności określone w warunkach ubezpieczenia)
 • koszty transportu i parkowania maszyny po szkodzie
 • awaria spowodowana przedostaniem się ciała obcego do maszyny
 • odpowiedzialność za szkody w oponach, szybach i w przewożonym ładunku
 • kradzież maszyny rolniczej, niezależnie od miejsca garażowania, przechowywania lub postoju, zgodnie z wybranym zakresem terytorialnym
 • likwidacja szkody bezgotówkowo w serwisie lub na podstawie kosztorysu

W wariancie Prestiż i Premium dodatkowo:

 • awaria spowodowana przyczyną wewnętrzną oraz wandalizmem (w ciągniku rolniczym lub maszynie samobieżnej do 5 roku eksploatacji, zakupionych u dealera w Polsce, z udokumentowaną historią przeglądów i napraw)

W Prestiż dodatkowo:

 • koszty wynajęcia maszyny zastępczej

Zakres ubezpieczenia

Rodzaje ubezpieczeń oferowanych w pakiecie Generali Agro Ekspert:

 • Agro Casco
 • Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ogień i inne zdarzenia losowe
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Porada Prawna
 • Odpowiedzialność Cywilna z tytułu usług międzysąsiedzkich

Data aktualizacji strony: 08.12.2023 r.