Uprawy

Pogoda już Cię nie zaskoczy, gdy ubezpieczysz u nas swoje uprawy.

 • ochrona od ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego, huraganu oraz suszy
 • do 65% dopłaty do składki z budżetu państwa
 • odpowiedzialność już od 8%

Budynki i OC

Ubezpieczenie budynków i OC Rolnika to Twój obowiązek. Nie poprzestawaj na nim – zadbaj o pełną ochronę gospodarstwa i działalności.

 • wariant All Risks dostępny dla budynków oraz mienia (poza zwierzętami)
 • rażące niedbalstwo i zapominalstwo w wariancie All Risks
 • zniżka za kompleksowość, im więcej ubezpieczeń dobrowolnych, tym taniej

Maszyny rolnicze

Uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież maszyny rolniczej – w tych sytuacjach może się przydać nasze ubezpieczenie.

 • najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku
 • umowy krótkoterminowe, roczne i wieloletnie
 • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risk)
 • likwidacja szkód według wariantu serwisowego

Konie

Z myślą o życiu i zdrowiu Twoich koni przygotowaliśmy rozwiązanie, dzięki któremu zapewnisz sobie komfort i poczucie bezpieczeństwa, a swoim koniom podarujesz najlepszą ochronę.

 • zakres ochrony dopasowany do Twoich potrzeb
 • atrakcyjne składki dla młodych koni
 • dodatkowe zniżki dla osób, które ubezpieczają u nas kilka koni

Produkcja zwierzęca

Ubezpieczenie zapobiega utracie płynności funkcjonowania gospodarstwa w przypadku padnięcia dużej liczby zwierząt lub blokady gospodarstwa wskutek wystąpienia choroby zwalczanej z urzędu.

 • ochrona od ryzyka ptasiej grypy
 • możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dopasowane do prowadzonego kierunku produkcji (w tym ryzyka salmonelli)
 • możliwość ochrony w przypadku szkód pośrednich i zabezpieczenia przed wahaniem cen rynkowych

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Zadbaj o podstawową ochronę swoich zwierząt gospodarskich i skorzystaj z 65% dopłaty do składki z budżetu państwa.

 • możliwość rozszerzenia ochrony o szkody spowodowane przez ogień, eksplozję, porażenie prądem
 • atrakcyjna wysokość składki
 • wszystkie zwierzęta mogą być chronione w ramach jednej polisy

Instalacje OZE

Zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie instalacji, która daje Ci energię.

 • niespotykane na rynku rozszerzenia
 • odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta
 • odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji w wyniku zdarzenia losowego

AGRO FLOTA

Masz co najmniej 5 pojazdów w gospodarstwie (w tym maszyny rolnicze)? Jeśli tak, koniecznie sprawdź nasze ubezpieczenie Agro Flota. 

 • oferta dla małych i dużych flot
 • stała cena przez cały okres obowiązywania umowy flotowej
 • atrakcyjny zakres ubezpieczenia