Rada Nadzorcza

Szanowni Państwo!

30 lipca 2021 Concordia Polska T.U. S.A. połączyła się z Generali T.U. S.A., dołączając tym samym do międzynarodowej Grupy Generali. Informacje o Radzie Nadzorczej Generali T.U. S.A. znajdziecie Państwo na stronie generali.pl