15% zniżki dla rolników

brak udziałów własnych

ubezpieczenie fotelika dziecięcego w cenie

ubezpieczenie w formule ALL RISK (ochrona od wszelkich zdarzeń)

Ubezpieczenie AC Generalioparte jest na formule ALL RISK, czyli gwarantuje ochronę przed wszelkimi zdarzeniami, które skutkują uszkodzeniem, zniszczeniem czy kradzieżą pojazdu lub jego części.

Główne zalety ubezpieczenia

  • formuła All Risk (ochrona od wszelkich zdarzeń)
  • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po każdej szkodzie bez opłaty dodatkowej składki
  • brak udziałów własnych, potrąceń amortyzacyjnych oraz franszyz
  • ubezpieczenie fotelików dziecięcych w cenie AC
  • w wariancie serwisowym naprawa szkód w ASO w oparciu o ceny fabrycznie nowych części oryginalnych danej marki
  • stała suma ubezpieczenia dla samochodów w każdym wieku
  • przejrzysty sposób likwidacji szkody
  • ochrona przed zdarzeniami w Polsce i na terytorium państw europejskich

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia AC Generali gwarantuje ochronę przed wszelkimi możliwymi zdarzeniami w wyniku których uszkodzeniu, zniszczeniu czy kradzieży uległ ubezpieczony pojazd. Mogą to być zdarzenia wywołane siłami natury, wandalizmem, szkody spowodowane nieuwagą kierowcy czy szkody spowodowane przez osoby trzecie z uwzględnieniem kradzieży pojazdu lub jego części.

Ubezpieczenie AC Generali oferowane jest w dwóch wariantach: serwisowym i kosztorysowym.

Wariant serwisowy umożliwia naprawę auta w ASO. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie przedstawionych faktur i rachunków.

Kosztorys – w tym wariancie otrzymasz odszkodowanie na podstawie wyceny Generali. Wycena uwzględni koszty robocizny oraz części alternatywnych. Wariant zalecany dla starszych aut.

Data aktualizacji strony: 17.02.2024 r.