Zielona Karta Pojazdu jest międzynarodowym certyfikatem OC wymaganym przy poruszaniu się w wielu krajach poza Unią Europejską. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące tego dokumentu.

Co to jest Zielona Karta Pojazdu?

Zielona Karta jest to polisa dla kierowców, którzy wybierają się w podróż do krajów spoza Unii Europejskiej. Stanowi ona potwierdzenie, że posiadacz/kierowca auta jest objęty aktualnym ubezpieczeniem OC w Polsce.

Powszechna nazwa polisy wywodzi się z tego, że dokument jest koloru zielonego, a oficjalny termin to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy.

Jak działa Zielona Karta?

Zielona Karta działa tak jak zwykłe ubezpieczenie komunikacyjne OC. Jest pomocna zawsze wtedy, gdy dojdzie do powstania szkód komunikacyjnych wyrządzonych osobom trzecim na terenie państwa niewchodzącego w skład Unii Europejskiej, ale respektującego tę polisę. Co ważne, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdyby nie Zielona Karta, kierowca musiałby kupować lokalne ubezpieczenie OC za każdym razem, kiedy przekracza granicę innego państwa. Wiązałoby się to z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.

Gdzie jest potrzebna Zielona Karta?

Państwa, które wymagają Zielonej Karty, to:
Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Gdzie nie jest potrzebna Zielona Karta?

Zielonej Karty nie potrzebujemy na terenie Unii Europejskiej oraz państw, które są członkami Systemu Zielonej Karty.

Państwa, które nie wymagają Zielonej Karty, to: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy oraz Węgry.

Na ich terenie wystarczy mieć ze sobą certyfikat OC.

Kto wystawia Zieloną Kartę?

Żeby otrzymać Zieloną Kartę, należy zgłosić się z wnioskiem o jej wydanie do swojego ubezpieczyciela, czyli np. do Generali.

Pamiętaj, że zawarcie umowy ubezpieczenia w ramach Zielonej Karty jest możliwe tylko razem z zawarciem z Generali umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Możesz wnioskować o wydanie Zielonej Karty w czasie trwania takiej umowy.

  1. Jeżeli planujesz podróż do kraju, w którym wymagana jest Zielona Karta, poproś o druk swojego Agenta.
  2. Jeżeli zawierałeś polisę przez telefon lub online zgłoś taką prośbę e-mailowo na adres biuro@generali.pl

Jak długo można korzystać z Zielonej Karty?

Zielona Karta może zostać wydana na czas określony do końca trwania umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, ale nie krócej niż na okres 15 dni.

Umowa ubezpieczenia w ramach Zielonej Karty ulega rozwiązaniu na zasadach wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, nie później jednak niż z chwilą rozwiązania zawartej z Generali umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Ile kosztuje wydanie Zielonej Karty?

Wydanie dokumentu jest bezpłatne dla posiadaczy ubezpieczenia OC w Generali.

Ile czasu czeka się na wydanie dokumentu?

W Generali Zieloną Kartę wystawiamy do 7 dni od zgłoszenia Klienta. Do tego czasu trzeba doliczyć czas wysyłki dokumentu przez Pocztę Polską. Warto złożyć wniosek o wydanie Zielonej Karty jak najszybciej przed planowaną podróżą, ponieważ dokument trzeba mieć ze sobą od przekroczenia granicy Polski.

Czy można podróżować poza UE bez Zielonej Karty?

Tak, ale trzeba wykupić ubezpieczenie graniczne.

Ubezpieczenie graniczne jest dokumentem, który jest wymagany w przypadku wjazdu na teren państwa spoza UE kierowcy nieposiadającego aktualnego międzynarodowego certyfikatu OC, czyli Zielonej Karty. Jest to polisa, którą kierowca musi wykupić samodzielnie, a jej cena zależy od tego, na ile czasu zostanie wykupiona.

Przykładowe ceny ubezpieczenia granicznego dla poszczególnych państw:

Państwo
cena na 15 dni
cena na 30 dni
Albania
49 euro
65 euro
Białoruś
17 euro
25 euro
Bośnia i Hercegowina
40 euro
75 euro
Czarnogóra
15 euro
28 euro
Maroko
57 euro
88 euro
Mołdawia
4,5 euro
7 euro
Macedonia
50 euro
70 euro
Rosja
43 euro
65 euro
Turcja
42 euro
44 euro
Ukraina
9,2 euro
12 euro

Uwaga: Kosowo jako jedyne państwo europejskie nie uznaje Zielonej Karty i wymaga wykupienia ubezpieczenia granicznego w kwocie 30 euro za 15 dni albo 41 euro za 30 dni. Można także wykupić ubezpieczenie na 2 miesiące, pół roku i rok.

Źródła do tabeli:
https://www.pbuk.pl/materialy-dla-prasy/item/20-europejska-mapa-cen-ubezpieczen-granicznych
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Data aktualizacji strony: 19.08.2021 r.