ochrona przez całą dobę i na całym świecie

już od 3 osób

szeroki zakres – w ofercie aż 26 ryzyk

ochrona aż do 71 roku życia

Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie – w miejscu pracy, podczas treningu, a także na wycieczce. Są trudne do przewidzenia, dlatego tak ważna jest pomoc, gdy się wydarzą. Wypłacamy świadczenie pozwalające na sfinansowanie leczenia czy długiej rehabilitacji.

Dobrze ubezpiecz tych, którzy ufają, że odpowiednio o nich zadbasz – swoją rodzinę, pracowników czy klientów.

Główne zalety ubezpieczenia

 • do wyboru wariant pełny (ochrona 24 h/dobę) lub ograniczony (ochrona ograniczona do wybranej aktywności)
 • ochroną mogą być objęci również członkowie rodziny (dzieci, współmałżonkowie)
 • możesz zawrzeć ubezpieczenie nawet na 1 dzień
 • ochrona już od następnego dnia po podpisaniu polisy
 • ubezpieczenie może być zawarte w formie bezimiennej – nie musisz dostarczać listy ubezpieczonych, jeśli ubezpieczasz wszystkich członków danej grupy
 • elastyczny zakres – do wyboru aż 26 ryzyk
 • wybór dogodnej formy opłacania składek – od jednorazowej do miesięcznej
 • jedna z najlepszych tabel uszczerbkowych na rynku (świadczenia również w przypadku drobnych urazów, oparzeń, skręceń)
 • ochroną mogą być objęte osoby uprawiające sporty, np. członkowie klubu sportowego

Zakres ubezpieczenia

Zakres podstawowy:

 • śmierć w następstwie wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu – wariant standardowy lub z progresją

 

Rozszerzenia o dodatkowe ryzyka powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym m.in.:

 • śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • śmierć dziecka lub współmałżonka
 • pobyt w szpitalu
 • operacje chirurgiczne
 • koszty leczenia i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych związanych
 • pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia
 • czasowa niezdolność do pracy

Data aktualizacji strony: 03.04.2023 r.