szeroki zakres spraw objętych ubezpieczeniem

pokrycie kosztów poręczenia majątkowego w sprawach karnych

porada prawna dostępna telefonicznie oraz on-line

nielimitowane koszty pomocy prawnej świadczonej przez współpracujące z nami kancelarie

Ochrona Prawna to ubezpieczenie majątkowe gwarantujące zwrot kosztów prowadzonych przez ubezpieczonego sporów prawnych – zwracany jest koszt Adwokata, Radcy Prawnego i inne koszty sądowe. Otrzymujesz również dostęp do telefonicznej porady prawnej. Zadbaj o swoje prawa i portfel już dziś – nie martw się wysokimi rachunkami.

Główne zalety ubezpieczenia

 • szybki i łatwy dostęp do wyspecjalizowanych usług prawnych, natychmiastowa pomoc Prawnika
 • telefoniczna porada prawna, która może być potwierdzona pisemną opinią prawną
 • wysokie sumy ubezpieczenia dające ochronę nawet w przypadku najbardziej skomplikowanych spraw
  brak limitów ilości prowadzonych spraw w ramach jednej polisy
 • brak karencji w zakresie prawa karnego i dochodzenia odszkodowań
 • dochodzenie odszkodowań z pomocą Adwokata lub Radcy Prawnego bez konieczności płacenia wysokich prowizji
 • ochrona umów zawieranych w życiu codziennym (od umowy sprzedaży po umowy bardziej skomplikowane, np. bankowe)
 • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także dzieci oraz partnera ubezpieczonego w zależności od wybranego wariantu Ochrony Prawnej

Zakres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w poniższych wariantach, odnoszących się do różnych sfer życia Ubezpieczonego:

 

 1. Ochrona Prawna Auto,
 2. Ochrona Prawna Rodzina,
 3. Ochrona Prawna Biznes,
 4. Ochrona Prawna Agro,
 5. Ochrona Prawna Nieruchomości.

 

Szczegółowy opis poszczególnych wariantów określony został w Rozdziale II OWU OP.
Zakres rekompensowanych kosztów obejmuje m.in.:

 

 1. koszt telefonicznej porady prawnej,
 2. koszt wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego,
 3. koszty sądowe wraz z należnościami dla świadków i biegłych,
 4. koszty procesu poniesione przez stronę przeciwną,
 5. koszty postępowania egzekucyjnego,
 6. koszty postępowania administracyjnego,
 7. koszty podróży do sądów zagranicznych.

Data aktualizacji strony: 03.04.2023 r.