3 warianty – Basic, Standard, Premium – w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ochrona sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych

pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody do 20 000 zł

możliwość ochrony przed kradzieżą gotówki w kasetce lub kasie do 5 000 zł

Pomyślność Twojego przedsiębiorstwa to również pomyślność Twoja i Twoich bliskich. Warto więc zadbać o jego solidną ochronę – zwłaszcza, że nie kosztuje ona zbyt wiele. Rozwijaj swoją działalność, zatrudniaj nowych pracowników, osiągaj coraz lepsze wyniki, a ochronę zostaw nam.

Oferta dla właścicieli przedsiębiorstw usługowych, produkcyjnych, handlowych, posiadających ewidencję mienia.

Główne zalety ubezpieczenia

 • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk w wariancie Premium zapewni ochronę nawet od trudnych do przewidzenia zdarzeń
 • ubezpieczenie OC przyda się, gdy wyrządzisz szkodę swoim klientom lub osobom trzecim
 • możliwość pokrycia kosztów poszukiwania przyczyny szkody ­ w ubezpieczeniu mienia ­do 20 000 zł ­ bez opłaty dodatkowej składki
 • wybierzesz to, czego naprawdę potrzebujesz – możliwość dostosowania zakresu do charakteru prowadzonej działalności dzięki szerokiej liście klauzul do wyboru
 • jeśli prowadzisz agrofirmę, masz możliwość skorzystania z najszerszej oferty na rynku
 • skorzystaj z atrakcyjnego systemu zniżek – oszczędzisz nawet do 30% składki
 • gwarancja solidnej pomocy w razie wystąpienia szkody
 • narzędzia pracy – laptop, telefon, tablet – ochronimy także podczas podróży służbowych na całym świecie
 • możemy chronić Twoje dochody – gdy np. w wyniku wypadku nie będziesz mógł kierować swoim przedsiębiorstwem

Zakres ubezpieczenia

Generali Agro Firma może obejmować ubezpieczenie:

 1. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:
 • wariant Basic – deszcz nawalny, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osunięcie się ziemi, pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, wybuch, zapadanie się ziemi;
 • wariant Standard – zdarzenia z wariantu Basic i dodatkowo: dym i sadza, napór śniegu, powódź, spływ wód po zboczach, uderzenie pojazdu, upadek dźwigu, drzewa, masztu, komina, słupa, anteny lub innych budowli albo ich części, zalanie;
 • wariant Premium (All Risk) – zdarzenia losowe, które nie zostały wyłączone z odpowiedzialności Generali.
 1. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 2. sprzętu elektronicznego
 3. odpowiedzialności cywilnej
 4. utraty dochodu

Data aktualizacji strony: 10.02.2022 r.