powrót

Zdrowie jest najważniejsze? Ubezpieczenie NNW rolników razem z polisą uprawową

Informacje prasowe CSR

15 / 03 / 2021

W ubiegłym roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odnotowała 10 974 wypadki rolników – najczęściej były to upadki. Dobrym rozwiązaniem jest zabezpieczenie zdrowia i życia rolników dodatkowym ubezpieczeniem. Ofertę takiej umowy ochronnej – specjalnie dla rolników z polisą uprawową – przygotowała Concordia Polska Grupa Generali.

Liczba wypadków zgłaszanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) z roku na rok maleje – od 2016 roku spadła o blisko połowę. To dobra wiadomość, choć wypadków w rolnictwie wciąż jest dużo. W 2020 roku do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS wpłynęły zgłoszenia o 10 974 wypadkach. Statystycznie, to ponad 30 wypadków dziennie! W rzeczywistości najwięcej jest ich od lata do jesieni, kiedy trwają prace polowe. Aż 7 872 wypadki z ubiegłego roku to zdarzenia, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.


Najczęstsze przyczyny wypadków rolników

Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek wypadków z grup: „upadek osób” – 3 718 poszkodowanych, „uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta” – 958 poszkodowanych oraz „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 958 poszkodowanych.

Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2020 roku wyniósł 6,6 wypadków na 1 000 ubezpieczonych. Najwyższą̨ wypadkowość odnotowano w województwach lubuskim (9,0) i kujawsko-pomorskim (8,7).


Powypadkowe świadczenia z KRUS mogą być niewystarczające

Śmierć lub inwalidztwo prowadzącego gospodarstwo to nie tylko tragedia człowieka i jego rodziny, to często zagrożenie dla dorobku pracy kilku pokoleń. Wypadek zazwyczaj wiąże się ze znacznymi kosztami leczenia czy rehabilitacji. Ochrona w ramach społecznego ubezpieczenia rolników, tj. KRUS, jest na bardzo podstawowym poziomie. Składka, niższa w porównaniu z ZUS-em, zapewnia w konsekwencji niewystarczającą wysokość świadczeń, a także niewielki zakres ochrony rolnika. Warto zatem pomyśleć o dodatkowej polisie.

– Concordia Polska od wielu lat oferuje rolnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Konsekwentnie ulepszamy tę ofertę i dopasowujemy ją do zmieniających się potrzeb i realiów. Zakres takiej ochrony obejmuje upadek, jak również uderzenia czy ugryzienia przez zwierzęta, a także wypadki z udziałem maszyn rolniczych. Jak wynika ze statystyk KRUS, są to najczęstsze przyczyny wypadków. Lista ubezpieczanych uszczerbków na zdrowiu jest oczywiście znacznie dłuższa i obejmuje także rzadsze, choć niestety także notowane zdarzenia. Z naszą polisą długotrwały pobyt w szpitalu – dłuższy niż 30 dni – jest podstawą do wypłaty świadczenia w wysokości 10 tys. zł. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzymuje świadczenie w zależności od rozległości urazu, a jeśli po wypadku wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby – otrzyma dodatkowe świadczenie w wysokości 7,5 tys. zł. – mówi Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Concordii Polska Grupa Generali.


Ochronę NNW można wykupić razem z dotowaną polisą uprawową

Od tego roku ubezpieczenie NNW Concordii Polska w pełnym zakresie jest dostępne na jednej polisie z obowiązkowym i dotowanym ubezpieczeniem upraw. Nie ma więc konieczności zawierania drugiej polisy.

Taka ochrona działa na całym świecie, nie tylko na własnym polu czy w gospodarstwie. Jest aktywna przez całą dobę, w pracy, jak i podczas czynności życia prywatnego. Składka wynosi zaledwie 49 zł, jest więc bardzo niska szczególnie w zestawieniu z szerokim zakresem ubezpieczenia.

– Od lat działamy na rzecz edukacji rolników, zwracając ich uwagę na niebezpieczeństwa związane z pracą na roli. Dlatego cieszy nas spadek liczby wypadków. Ci rolnicy, którzy jednak doznali uszczerbku na zdrowiu, mogą liczyć na nasze wsparcie. Poza szerokim zakresem, dużą uwagę przykładamy do praktyczności ubezpieczenia NNW. Ochrona działa już od następnego dnia po dniu zawarcia umowy. W przypadku zdarzeń za granicą nie wymagamy tłumaczenia dokumentacji na język polski. Zależy nam, żeby jak najszybciej i bez zbędnych formalności pomóc poszkodowanemu rolnikowi. Szybka likwidacja szkód to jeden z wyróżników naszej oferty – dodaje Arkadiusz Wiśniewski.

Życie i zdrowie to wartości wymieniane przez rolników jako jedne z najważniejszych. Według badania IMAS przeprowadzonego na zlecenie Concordii Polska, aż 78% rolników uważa, że zdrowie jest dla nich ważne. Spośród nich, aż 43% wskazało zdrowie jako najważniejszą wartość. Żadna inna odpowiedź nie miała tylu wskazań.