powrót

Nowości w wiosennym sezonie ubezpieczania upraw Concordii Polska Grupa Generali

Informacje prasowe CSR

06 / 04 / 2021

1 kwietnia 2021 r. Concordia Polska Grupa Generali udostępniła sprzedaż ubezpieczeń upraw wszystkim klientom. W tym roku klienci mogą skorzystać z nowej klauzuli szczególnej, która rozszerza ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony. Rolnicy zyskują także możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów oraz ochronę NNW w atrakcyjnej cenie w ramach polisy uprawowej.

W sezonie wiosennym w Concordii Polska Grupa Generali ochroną można objąć zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, wybrane gatunki warzyw oraz owoców.

Rolnicy mogą ubezpieczyć rośliny tradycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Producenci mogą wybierać spośród pakietów ubezpieczeń:

  • grad;
  • grad, przymrozki wiosenne;
  • grad, deszcz nawalny, huragan;
  • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.

Także uprawy specjalne, takie jak wybrane owoce i warzywa, można w Concordii Polska Grupa Generali objąć ochroną od ryzyka gradu. Co ważne, odpowiedzialność ma miejsce zarówno w przypadku powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych, które to ostatecznie wpływają na ubytek w plonie.

– Ubezpieczenia upraw w Concordii mają wiele praktycznych rozwiązań wynikających z potrzeb rolników. Zapewniają korzystne rozstrzygnięcie w sytuacji, kiedy uszkodzenia plonów mają miejsce jedynie na części ubezpieczonego pola dzięki odpowiedzialności za szkody na polu lub jego części. Utrzymujemy stałą sumę ubezpieczenia i nie stosujemy udziałów własnych w ubezpieczeniu tradycyjnych upraw. Odpowiadamy nawet do 100% sumy ubezpieczenia za szkody całkowite w wybranych ryzykach. Zwiększyliśmy zakres odpowiedzialności w ryzyku zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym. Zaletą oferty jest też możliwość otrzymania dodatkowej 15% zniżki przy zawarciu nowego ubezpieczenia Agro Casco dla klientów, którzy ubezpieczyli swoje uprawy warzyw, ziemniaków lub buraków cukrowych w Concordii – podkreśla Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska Grupa Generali.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku Concordia Polska Grupa Generali przygotowała wiele nowości.

Jedną z nich jest klauzula szczególna nr 1.3, która rozszerza ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony. Uprawy nią objęte otrzymują także ochronę od ryzyka ognia, niezależnie od przyczyny jego powstania. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozszerzona zostaje do 100% sumy ubezpieczenia przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu i przymrozku. Klauzula ta wprowadza również ochronę od tzw. zastoisk wodnych spowodowanych nagromadzeniem się wody na powierzchni pola wskutek deszczu nawalnego.

Rolnik zyskuje możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów na polisie uprawowej. Ubezpieczenie upraw chroni płody rolne od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie tego rozszerzenia zabezpiecza dodatkowo plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Udostępnione są 3 warianty do wyboru, w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej przez klienta.

Nowością jest również ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dostępna na polisie uprawowej w atrakcyjnej cenie. Nie ma potrzeby zawierania w tym celu dodatkowej umowy. Obowiązuje przez całą dobę, w pracy, jak i poza nią, w życiu prywatnym. Obejmuje cały świat.

– W sezonie wiosennym dla stałych klientów Concordii dostępne są rabaty na zakup ubezpieczenia upraw. W ramach promocji rolnik może otrzymać zniżkę w wysokości 10%, 15% lub 20%, w zależności od liczby dodatkowych, aktywnych umów ubezpieczenia w Concordii. Concordia od ponad 20 lat ubezpiecza rolników i jest ich partnerem w zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Zależy nam, żeby nasi klienci byli chronieni kompleksowo, dlatego umożliwiamy im zawieranie kolejnych polis w jeszcze korzystniejszych cenach – dodaje Krzysztof Mrówka.

Ubezpieczenia upraw w Concordii są objęte dopłatami z budżetu państwa – do 65 proc. składki. Dopłaty są przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Od połowy marca oferta Concordii była dostępna w trybie odnowień dla klientów, którzy ubezpieczyli w tym towarzystwie swoje uprawy w minionym roku w sezonie wiosennym lub jesiennym. Obecnie mogą z niej skorzystać już wszyscy zainteresowani ubezpieczeniem upraw rolnicy.

Czas oczekiwania na wypłatę krótszy o połowę

Concordia Polska Grupa Generali systematycznie skraca czas likwidacji szkód. Doświadczeni eksperci w terenie są wyposażeni w tablety z możliwością przesyłania danych prosto z pola. Dzięki temu czas od wykonania oględzin na miejscu zdarzenia do wypłaty odszkodowania został skrócony o połowę w stosunku do wcześniejszego procesu likwidacji szkody z papierowymi protokołami oględzin.

Concordia wykorzystuje również drony, które pozwalają dotrzeć do trudnodostępnych miejsc oraz wykonać precyzyjne pomiary i zdjęcia. W ten sposób łatwo jest ustalić np. powierzchnię zastoisk wodnych czy skalę wymarznięcia. W specjalnych przypadkach stosowana jest też teledetekcja. Dobrze dopasowana ochrona idzie więc w parze ze sprawną, rzetelną i szybką likwidacją szkód.

Concordia Polska od 2018 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Generali, która działa na świecie od 190 lat. Od sierpnia tego roku produkty dla sektora rolnego będą oferowane pod nazwą Generali Agro.