powrót

Warto ubezpieczyć uprawy w Generali Agro

Informacje prasowe CSR

18 / 03 / 2024

Od 18 marca rolnicy będą mogli ubezpieczyć swoje uprawy w Generali Agro. Stała suma ubezpieczenia, odpowiedzialność za spalenie słomy czy za szkody jakościowe w buraku cukrowym – to tylko wybrane rozwiązania, które ubezpieczyciel przygotował na wiosnę, by dopasować ubezpieczenie do potrzeb producentów rolnych.

Sezon wiosenny ubezpieczania upraw rolnych charakteryzuje się bardzo szerokim katalogiem upraw, które mogą zostać objęte ubezpieczeniem. W Generali Agro można ubezpieczyć tradycyjne uprawy rolnicze, takie jak zboża ozime i jare, rośliny oleiste, kukurydzę, ziemniaki, buraki cukrowe i rośliny strączkowe oraz wybrane uprawy warzyw i owoców.

Rolnicy prowadzący uprawy standardowe (tradycyjne) mogą wybierać pakiety zawierające ryzyka takie jak: grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan oraz ogień. Są one oferowane w pakietach ryzyk , które można dostosować do indywidualnych potrzeb:

 • grad;
 • grad, przymrozki wiosenne (Pakiet Baza L);
 • grad, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Bonus L);
 • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Plus L).

Natomiast dla upraw warzyw i owoców przewidziane jest ubezpieczenie od gradobicia, ale co ważne mogą zostać one objęte ochroną od szkód ilościowych oraz jakościowych. Ma to dla producentów bardzo duże znaczenie, gdyż najczęstszą stratą w przypadku tych upraw jest zakwalifikowanie owoców lub warzyw do niższej klasy handlowej.

Zachęcamy wszystkich rolników, by ubezpieczali swoje uprawy. Jesteśmy bowiem świadkami zmian klimatycznych, które wpływają na wzrost liczby dni z bardzo silnymi i nieprzewidzianymi zjawiskami pogodowymi takimi jak gradobicia, huragany oraz deszcze nawalne. Nasze doświadczenie pokazuje, że nigdy nie wystąpiły z rzędu dwa identyczne sezony pod względem przebiegu pogody. Ruszająca wcześniej niż w poprzednich latach wegetacja roślin uprawnych, na przykład rzepaku ozimego, powoduje, że są one również bardziej narażone na skutki przymrozków wiosennych. Natomiast okresy wysokich temperatur występujących zwłaszcza podczas żniw, wpływają na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia gradobić, a także podnoszą ryzyko wystąpienia szkód spowodowanych ogniem – podkreśla Krzysztof Mrówka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych w Generali Agro.  

– Obserwujemy również spadkowe trendy cen płodów rolnych, co budzi obawy producentów o utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw na zadowalającym poziomie. Te wyzwania sprawiają, że zakład ubezpieczeń może stać się partnerem biznesowym pierwszego wyboru dla rolników i my takim partnerem na całe życie chcemy być – dodaje.

Korzyści dla producentów rolnych

Generali Agro od wielu lat jest pionierem we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań produktowych do oferty ubezpieczenia upraw rolnych. Te propozycje są poprzedzone analizą potrzeb rolników i dlatego są przez nich doceniane

. Spośród wielu możliwości, które daje ubezpieczenie w Generali Agro, należy zwrócić uwagę na:

 • stosowaną od ponad 20 lat zasadę stałej sumy ubezpieczenia;
 • odpowiedzialność już od 8% ubytku w plonie dla upraw standardowych dla ryzyk takich jak grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan, ogień;
 • rozszerzony zakres odpowiedzialności w ryzyku ognia o szkody w słomie rozumianej jako dodatkowy ubytek wartości prodkcji. Przy całkowitym spaleniu uprawy, do odszkodowania dopłacany jest ryczałt w wysokości 200 zł za każdy spalony hektar. Co ważne, Generali Agro za ogień odpowiada niezależnie od przyczyny jego powstania;
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony buraków cukrowych o szkody jakościowe, wynikające z obniżenia wskaźnika polaryzacji. Gdy strata ilościowa oszacowana przez rzeczoznawców przekroczy 25% w uprawie buraka cukrowego, odszkodowanie jest podwyższane o 5% sumy ubezpieczenia z tytułu straty jakościowej;
 • możliwość rozszerzenia ochrony od szkód spowodowanych przez zastoiska wodne w przypadku pakietów zawierających deszcz nawalny i huragan;
 • możliwość rozszerzenia ochrony do 100% sumy ubezpieczenia w przypadku szkód całkowitych w ryzyku przymrozków wiosennych i gradu w ubezpieczeniu zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych lub ziemniaków;
 • brak zastosowania udziałów własnych przy ubezpieczaniu upraw standardowych.

Bardzo istotne jest, że odpowiadamy za szkody spowodowane erozją wietrzną w ryzyku huraganu. Jest to bardzo groźne dla upraw zjawisko, które może skutkować zawianiem roślin lub uszkodzeniem liści lub pędów, zwłaszcza we wczesnych fazach rozwojowych. Co więcej, w uprawach zbóż lub gryki, pod warunkiem wystąpienia co najmniej dwóch symptomów szkód spowodowanych huraganem lub deszczem nawalnym, odpowiadamy za szkody powstałe na skutek wylegania, którego symptomami są zgięcia u podstawy źdźbła rośliny(Jednocześnie w celu zminimalizowania tych strat zachęcamy producentów rolnych do stosowania odmian zbóż z mniejszą skłonnością do wylegania. Dokładne informacje o cechach użytkowych danej odmiany można odszukać na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych) – zaznacza Krzysztof Mrówka i dodaje:  – Ponadto w trosce o bezpieczeństwo finansowe naszych klientów dajemy możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ubezpieczenie ziemiopłodów, które są przechowywane w silosach i magazynach. Należy pamiętać, że uprawy są narażone na szkody również podczas ich magazynowania.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo rolników, Generali Agro proponuje im również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które działa zarówno podczas prac w gospodarstwie rolnym, jak i poza nim. Rolnik może również rozszerzyć polisę o ochronę prawną, która może stanowić nieocenione wsparcie w przypadku zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Profesjonalna likwidacja szkód w uprawach rolnych to podstawa zaufania klientów

To, co wyróżnia Generali Agro, to bez wątpienia likwidacja szkód uprawowych.

Nasz zespół rzeczoznawców-ekspertów, to osoby z ogromnym doświadczeniem. Przede wszystkim to rolnicy prowadzący swoje gospodarstwa, ludzie z wykształceniem rolniczym nierzadko posiadający tytuły naukowe oraz biegli sądowi. Znają doskonale specyfikę produkcji rolnej, a ich profesjonalizm jest doceniany podczas oględzin na polu i pozwala Generali budować długoletnie relacje z klientami – wylicza Mrówka.

Likwidacja szkód uprawowych to także profesjonalnie przygotowana metodyka uwzględniająca fizjologię roślin uprawnych, a w której jedną z najważniejszych zasad jest likwidacja szkody na polu lub jego części w ryzykach ubezpieczanych w sezonie wiosennym. Dzięki niej możliwe jest otrzymanie odszkodowania w przypadku szkód, które nie dotknęły całej powierzchni pola. A uszkodzona została tylko jego niewielka część..

Generali Agro stawia równocześnie na najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Dysponuje oprogramowaniem IT, które pozwala na koordynację pracy rzeczoznawców, dokonywanie obliczeń strat bezpośrednio na polu, stałą łączność z Departamentem Likwidacji Szkód i błyskawiczne wydawanie decyzji.

– Nasi rzeczoznawcy docierają na oględziny pól w bardzo krótkim czasie, co zapewnia sprawny przebieg likwidacji, nawet w najtrudniejszym dla rolników okresie jakim są żniwa – podkreśla Dyrektor K. Mrówka.

Aby klienci mogli na bieżąco śledzić przebieg likwidacji swoich szkód, Generali Agro przygotowało rozwiązanie w portalu www.i-Rolnik.pl. To bardzo intuicyjne narzędzie, dzięki któremu rolnik ma dostęp do informacji o statusie szkody, o polisie, podgląd map i działek ubezpieczonych pól, może także za jego pomocą prowadzić elektroniczną ewidencję zabiegów środkami ochrony roślin. A to tylko wybrane funkcjonalności portalu www.i-Rolnik.pl.

 Programy, rabaty, promocje

Jak co roku, oprócz szerokiego zakresu ubezpieczenia, Generali Agro proponuje klientom również udział w licznych programach i promocjach.

Flagowy system rabatowy ubezpieczyciela: „Agro Program” pozwala na gromadzenie punktów za opłacenie składek w Generali Agro. Punkty mogą być następnie wykorzystane przy zawieraniu kolejnych ubezpieczeń, a zniżki z tego tytułu mogą wynosić aż 10%. Czasu na wykorzystanie punktów jest bardzo dużo, bo rolnicy mogą je wykorzystać nawet do 440 dni po wykupieniu ubezpieczenia.

Generali Agro kontynuuje również promocję „Wiosenne uprawy z e-kodem 2024”. Trwa ona od 18 marca do 30 czerwca 2024 r. Przygotowane zostało aż  10 000 bonów do sieci sklepów Biedronka w wysokości 150 zł każdy. Warunkiem skorzystania z promocji jest wykupienie, opłacenie polisy, której składka do opłacenia przez klienta wynosi przynajmniej 300 zł oraz wypełnienie formularza w portalu i-Rolnik.pl.

Poza tym, każdy klient, który ubezpieczy swoje uprawy standardowe w sezonie wiosna 2024 na powierzchni przekraczającej 25 ha, może liczyć na zniżkę w klauzuli szczególnej wynoszącą aż 50%.

Do 65% dopłaty z budżetu  państwa

Ubezpieczając uprawy w Generali Agro producenci rolni mogą liczyć na dopłatę do ubezpieczenia upraw w wysokości aż do 65%  składki. Szczegółowe zasady przyznawania dopłat określa Ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Przy zawieraniu ubezpieczenia upraw z dopłatami rolnik nie ma żadnych dodatkowych obowiązków związanych z rozliczeniem polisy. Wystarczy, że ubezpieczy uprawy.