powrót

VIII Międzynarodowa Konferencja Borówkowa

Informacje prasowe CSR

04 / 03 / 2020

Concordia Ubezpieczenia, należąca do Grupy Generali, po raz kolejny została sponsorem Konferencji Borówkowej. Konferencja odbywać się będzie 4, 5 i 6 marca 2020 roku w Jachrance.

Odmiennie w stosunku do poprzednich lat, pierwszy dzień konferencji poświęcony zostanie zakładaniu plantacji. Kolejny dzień spotkania będzie miał charakter naukowo – konferencyjny, z udziałem najlepszych specjalistów z branży. Przybliżą oni aktualne, produkcyjne i rynkowe zagadnienia dotyczące uprawy borówki. Ostatni dzień to pokazy plenerowe w gospodarstwie w Dolecku koło Skierniewic, gdzie w praktyce zapoznać się można będzie z cięciem krzewów oraz pokazem maszyn.

Podczas Konferencji przedstawiciele Concordii Ubezpieczenia będą odpowiadali na pytania zainteresowanych plantatorów, jak najskuteczniej zarządzać ryzykiem podczas uprawy borówki poprzez wybór odpowiedniego ubezpieczenia. Zarządzanie ryzykami związanymi z koniunkturą, możliwościami pozyskania siły roboczej oraz zbytu, pozostają w gestii poszczególnych producentów, ale fizyczna produkcja borówki uzależniona jest bardzo mocno od warunków atmosferycznych. Cykl produkcyjny – od sadzenia do momentu zbioru – odbywa się bowiem zazwyczaj „pod chmurką”. Uprawy te są więc narażone na cały przekrój zjawisk pogodowych, oddziaływanie frontów atmosferycznych z ich wszelkimi skutkami. W tym zakresie z pomocą mogą przyjść ubezpieczenia oferowane przez Concordię.

Konferencja Borówkowa jest doskonałą okazją, aby poznać ofertę i rozważyć możliwość dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, jako skutecznego narzędzia zarządzania ryzykiem w biznesie, jakim jest uprawa tego owocu.

Organizatorem Konferencji Borówkowej jest Firma Hortus Media Sp. z o.o. – wydawca portali internetowych jagodnik.pl i warzywapolowe.pl oraz współwydawca czasopisma „Jagodnik”.