powrót

W Concordii Polska Grupa Generali rusza sezon ubezpieczeń upraw

Informacje prasowe CSR

16 / 03 / 2020

W tym roku, w sezonie wiosennym rolnicy będą mogli w Concordii Polska – ubezpieczyć rośliny tradycyjne od od gradu oraz od przymrozków wiosennych, huraganu i  deszczu nawalnego. Wybrane owoce i warzywa zabezpieczyć można polisą zapewniającą ochronę zarówno w przypadku powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych wywołanych gradem.

– Chcemy być dla rolników realnym wsparciem w prowadzeniu gospodarstwa, dlatego oferujemy im kompleksową ochronę od realnych ryzyk. Warto mieć na uwadze, że w tym roku pula środków zarezerwowanych w budżecie państwa na dopłaty do składki za ubezpieczenie upraw jest zauważalnie mniejsza niż w latach ubiegłych, dlatego zabezpieczenie potrzeb ubezpieczeniowych wszystkich producentów rolnych może być znacznie utrudnione – zaznacza Krzysztof Mrówka, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordia Polska Grupa Generali.

Dofinansowania z budżetu państwa, sięgające 65 proc. składki jest przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W tym sezonie Concordia Polska Grupa Generali wprowadza wiele nowości w swojej ofercie, które zostaną ogłoszone 16 marca. Poza szeroką ochroną stawia również na sprawną likwidację szkód.

Nasza idea solidności w likwidacji szkód pozostaje niezmienna od wielu lat i będziemy ją kontynuować. Dlatego naszych doświadczonych ekspertów w terenie wesprzemy nowoczesnymi technologiami, które pozwolą ten proces jeszcze  bardziej usprawnić. Mamy już drony, które będą wspomagać likwidację wielkoobszarową, dzięki nim również będziemy mieli jeszcze dokładniejsze pomiary. Korzystamy również z technologii satelitarnej, która również wspomaga ocenę pól zwłaszcza przy ocenie skutków suszy. I najważniejsze, dzięki wyposażeniu ekspertów w tablety dane ze szkody będą przesyłane bezpośrednio z pola, dzięki czemu będziemy mogli zweryfikować szkode i wypłacić należne odszkodowanie w ciągu kilku dni. To również oszczędność papieru,  co jest naszym wkładem w ochronę środowiska – wyjaśnia Bernard Mycielski, Zastępca Dyrektora Biura Likwidacji Szkód Concordia Polska Grupa Generali.

Ze względu na konieczność terminowego rozliczenia dotacji do składek, zakończenie wiosennego sezonu ubezpieczania upraw nastąpi najpóźniej 30 czerwca 2020 r.