powrót

Dobry 2017 rok Concordii Ubezpieczenia

Informacje prasowe CSR

10 / 04 / 2018

Concordia Ubezpieczenia zakończyła 2017 rok rekordowym przypisem na poziomie 464,3 mln zł, odnotowując zysk netto w wysokości 40,8 mln zł. Z tytułu odszkodowań i świadczeń Klienci Concordii otrzymali łącznie 188,2 mln zł.


Concordia Polska TUW

Spółka majątkowa zakończyła 2017 r. przypisem na poziomie 402,9 mln zł i zyskiem netto w wysokości 35,4 mln zł. Składka przypisana brutto, w porównaniu do roku 2016, wzrosła o 10,6 proc., czyli o 38,6 mln zł. 

Pozytywny wpływ na rekordowo dobry wynik wypracowany w spółce majątkowej miały w głównej mierze ubezpieczenia upraw, komunikacyjne oraz maszyn rolniczych (agro casco). Pomimo trwającej na rynku presji cenowej, sporym, bo ponad 12%, wzrostem Concordia może poszczycić się także w sprzedaży ubezpieczeń mieszkaniowych. Negatywnie natomiast na rezultaty Spółki wpłynęły zeszłoroczne huragany.


– Nasza strategia na rok 2018 będzie konsekwentną realizacją planów na lata 2017-2019. Chcemy rozwijać się w sposób rentowny, co prowadzi do wzmocnienia siły kapitałowej. Naszym fundamentem jest Polska powiatowa i ubezpieczenia dla sektora rolnego, jednakże nadal chcemy rosnąć szybciej w wybranych innych segmentach rynku ubezpieczeniowego. Jednocześnie rynek stymuluje nas do skupiania się na ciągłym usprawnianiu procesów obsługowych oraz do inwestycji w rozwiązania IT. Mam nadzieję, że ciągle powracające tematy wojny cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych, korporacyjnych czy domów i mieszkań stracą na aktualności i cały rynek będzie mógł się rozwijać, oferując coraz lepsze produkty dające Klientom realną ochronę za odpowiednią cenę – wyjaśnił Jacek Smolarek, Prezes Concordii Ubezpieczenia.


WTUŻiR Concordia Capital SA

Spółka życiowa wygenerowała przypis na poziomie 61,5 mln zł (wzrost o 2,5%), wypracowując zysk netto na poziomie 5,4 mln zł. Wzrost składki przypisanej w 2017 r. Spółka zawdzięcza przede wszystkim zwiększonej sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń terminowych. W tej grupie produktów składka przypisana wzrosła o 8 proc. w stosunku do roku 2016 i wyniosła 18,1 mln zł. Ważny wpływ na wypracowany wynik miała również sprzedaż ubezpieczeń kredytobiorców w wysokości 24 mln zł.


– Concordia nie oferuje ubezpieczeń z elementem kapitałowym, stąd wyniki osiągnięte w naszej spółce życiowej, w obliczu rynkowego spadku przypisu w segmencie ubezpieczeń ochronnych, uznać należy za sukces. Realizacja ambitnych założeń strategicznych jest możliwa dzięki upraszczaniu konstrukcji produktów życiowych, przy jednoczesnym rozszerzaniu zakresu oferty i optymalizacji procesów sprzedażowych, w szczególności w kanale agencyjnym oraz bankowym, który wygenerował ponad połowę zeszłorocznego przypisu – powiedział Jacek Smolarek, Prezes Concordii Ubezpieczenia.


I dodał – Nadal chcemy skupiać się na produktach tradycyjnych, wierząc, że długofalowo, niezależnie od hossy czy bessy na rynkach finansowych, mogą one zapewniać naszym klientom i ich rodzinom rzeczywistą ochronę. Prostota produktów przekładająca się na ich lepsze rozumienie przez Klientów, którzy wtedy świadomie i ze zrozumieniem dokonają wyboru, to wyzwania dla branży, częściowo wymuszane również przez liczne regulacje prawne, które, paradoksalnie, same niosą sporo treści niełatwych w odbiorze dla Klienta. Z ciekawością, ale też zaniepokojeniem czekamy na ostateczny kształt przygotowywanych rozwiązań związanych z systemem emerytalnym – powiedział Jacek Smolarek.

Rok 2017 był dla Spółki rokiem jubileuszowym. 20-lecie Concordii Ubezpieczenia przypieczętowane zostało licznymi nagrodami: wyróżnienie od Gazety Bankowej za projekt CRZ 2.0 (automatyzacja procesu udzielania zgód dla niestandardowych wniosków polisowych), Złote Godło za produkt Życie Casco (Quality International 2017), Order Finansowy za ubezpieczenie Życie Komfort (Home&Market), Innowacyjny Produkt Rolniczy 2017 za Agro Ekspert (Farmer i farmer.pl).


W minionym roku Concordia wdrożyła liczne usprawnienia procesowe i systemowe, wprowadzając zmiany produktowe oraz organizacyjne, optymalizujące współpracę z pośrednikami i klientami. Wielkim sukcesem w 2017 r. zakończył się również współorganizowany przez Concordię Ubezpieczenia 34. Międzynarodowy Kongres Ubezpieczycieli Rolnych AIAG 2017, który odbył się w Warszawie przy udziale 380 uczestników z 40 krajów świata.


– Za nami bardzo udany wynikowo i organizacyjnie rok. Naszym celem na kolejne lata jest dalszy dynamiczny rozwój przy utrzymaniu wskaźników bezpieczeństwa na dotychczasowym wysokim poziomie. Mamy już wyliczone te wskaźniki po czterech kwartałach 2017 roku, i choć formalnie mogą jeszcze ulec korektom w trwającym badaniu biegłego rewidenta, ich ostateczne wartości będą opublikowane na naszej stronie internetowej na początku maja bieżącego roku. Według aktualnych wyliczeń, dla spółki życiowej na koniec 2017 r. wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności wynosi 262,9 proc., a wskaźnik pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego 471,3 proc. Dla spółki majątkowej odpowiednio 192,7 proc. i 452,0 proc. Przypomnę, że obowiązujące od początku 2016 roku wymogi kapitałowe reżimu Wypłacalność II obligują zakłady ubezpieczeń w Europie do utrzymania wskaźników bezpieczeństwa na poziomie co najmniej 100%. Bardzo dobry poziom wskaźników bezpieczeństwa cieszy mnie tym bardziej, że jest obiektywnym miernikiem świadczącym o naszym bezpieczeństwie kapitałowym, a naszym klientom oraz partnerom daje poczucie stabilności, budując zaufanie będące fundamentem działalności firmy ubezpieczeniowej – podsumował Prezes Concordii.