powrót

Bezpośrednia likwidacja szkód – BLS i BLC

Informacje prasowe CSR

30 / 06 / 2015

Jednym z głównych priorytetów Concordii zawsze była sprawna i solidna likwidacja szkód. Chcąc zapewnić swoim klientom jeszcze większe poczucie komfortu, Towarzystwo postanowiło z dniem 1. lipca br., równolegle do systemu BLS – PIU, uruchomić własną – Bezpośrednią Likwidację Concordii (BLC).


O rozmowę na temat bezpośredniej likwidacji szkód poprosiliśmy Piotra Adamczyka – Dyrektora Biura Likwidacji Szkód Concordii Ubezpieczenia 

Jak ocenia Pan system BLS w ramach inicjatywy PIU? 

1. kwietnia br. przystąpiliśmy do systemu BLS, w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Porozumienie podpisało wówczas 8 firm, tj.: Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia, PZU, Warta, Uniqa, Aviva, Liberty Ubezpieczenia oraz Gothaer (przy czym Aviva i Liberty przystąpią do BLS -1. lipca, a Gothaer – w późniejszym terminie). W trakcie 3 miesięcy od podpisania porozumienia zaobserwowaliśmy pewien problem. Mianowicie, brak możliwości przyjmowania i obsługiwania wszystkich szkód naszych klientów. Z BLS mogą bowiem skorzystać tylko te osoby, które zostały poszkodowane przez sprawcę, posiadającego polisę OC u jednej z firm ubezpieczeniowych, które przystąpiły do systemu. Sytuacja ta rodzi wśród klientów pewne niezrozumienie i nieporozumienie przy zgłaszaniu szkody. Klienci nie mają pewności czy sprawca zdarzenia posiada ubezpieczenie OC w towarzystwie, które podpisało umowę BLS.

Czy w związku z tym macie Państwo pomysł jak temu zaradzić? 
Jednym z głównych priorytetów Concordii zawsze była sprawna i solidna likwidacja szkód. Chcąc uniknąć nieporozumień oraz zapewnić naszym klientom poczucie komfortu, postanowiliśmy z dniem 1. lipca br., równolegle do systemu BLS – PIU, uruchomić własną bezpośrednią likwidację szkód, którą nazwaliśmy BLC – Bezpośrednia Likwidacja Concordii.

Na czym polega BLC? 
Dzięki BLC wszyscy klienci, posiadający u nas ubezpieczenie komunikacyjne, będą mieli pewność, że zajmiemy się ich sprawą, także w sytuacji, gdy ktoś w wyniku kolizji, uszkodzi ich samochód. Wówczas zlikwidujemy szkodę, w oparciu o umowę zlecenia, którą klient podpisuje z nami. Następnie wypłacimy mu należne odszkodowanie i zajmiemy się wszelkimi formalnościami związanymi z kontaktem i odzyskaniem wypłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Wszystko w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych sprawcy.

Jak wygląda ścieżka BLS, a jak BLC?
Obecnie klient, który został poszkodowany w wyniku kolizji drogowej, informuje nas – jako swojego ubezpieczyciela OC, o powstałym zdarzeniu. Następnie przeprowadzamy postępowanie likwidacyjne i wypłacamy należne mu odszkodowanie. W kolejnym kroku, będąc ubezpieczycielem poszkodowanego, rozliczamy się z ubezpieczycielem sprawcy. Przy czym ta część procesu odbywa się już bez udziału poszkodowanego. Ta sama procedura likwidacyjna obowiązuje zarówno w ramach BLS, jak i BLC.

Kiedy skorzystać z BLS, a kiedy z BLC?
Aby skorzystać z systemu BLS, muszą być spełnione poniższe założenia:
– w wypadku wzięły udział nie więcej niż dwa pojazdy,
– ubezpieczyciel sprawcy lub poszkodowanego jest stroną umowy BLS,
– w dniu zdarzenia obowiązywała umowa OC,
– do wypadku doszło na terytorium Polski,
– szacowana wielkość szkody nie przekracza 30 tys. zł,
– nie doszło do szkód osobowych.

Natomiast z BLC mogą skorzystać wszyscy klienci Concordii Polska TUW, którzy mają zawartą i ważną (na dzień zdarzenia szkodowego) umowę ubezpieczenia: Auto Casco (AC) lub odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC); oraz, gdy są spełnione poniższe warunki:
– zakład ubezpieczeń sprawcy szkody nie jest (na dzień zawiadomienia o szkodzie) stroną umowy o współpracy w zakresie BLS – PIU,
– w zdarzeniu brały udział nie więcej niż dwa pojazdy,
– zdarzenie miało miejsce na terytorium Polski,
– zniszczeniu uległo mienie, znajdujące się w pojeździe, o wartości nie przekraczającej 1 tys. zł,
– szacowana wartość szkody nie przekracza 30 tys. zł,
– nie doszło do szkód osobowych,
– poszkodowany nie zgłosił szkody w innym zakładzie ubezpieczeń, do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ani do żadnej innej osoby odpowiedzialnej za szkodę.