powrót

Wspólna zabawa – zwyczajna sprawa

Informacje prasowe CSR

16 / 10 / 2017

Wspólna zabawa dzieci zdrowych i niepełnosprawnych daje jednym i drugim wiele korzyści. W kampanii „Wspólna zabawa – zwyczajna sprawa” Stowarzyszenie „Potrafię Więcej” zachęca dzieci i rodziców dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych do dawania najmłodszym szansy na integrującą zabawę. Concordia Ubezpieczenia, współpracującą z poznańskim Stowarzyszeniem od marca 2017 r.*, postanowiła włączyć się w tę ważną społecznie kampanię. 


Zabawa jest czymś zwyczajnym. Podczas niej dzieci działają spontanicznie i naturalnie się integrują. Wspólna zabawa dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi pozwala na wzajemne poznawanie siebie i swoich możliwości, bezinteresowne bycie ze sobą oraz na przełamywanie barier. Zabawa daje radość i uczy akceptacji.

Stowarzyszenie Potrafię Więcej wspiera dzieci ze złożoną niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Na podopiecznych organizacji czekają profesjonalnie wyposażone sale terapeutyczne i specjaliści, którzy z dużym zaangażowaniem i empatią prowadzą dla nich różnorodne zajęcia.

W spocie wideo oraz w kreacjach kampanii wystąpili podopieczni Stowarzyszenia, dzieci w wieku od 3 do 13 lat: Wiktoria, Julka, Włodek, Julek, Miłosz oraz ich rodzeństwo, a także dzieci – wolontariusze i przyjaciele stowarzyszenia: Basia, Felicja, Tusia, Kuba, Janek, Mikołaj, Hubert oraz pies terapeuta Tara.

Zwyczajna sprawa
Zależało nam, aby w kampanii pokazać korzyści ze wspólnej zabawy, a nie moralizować lub pouczać. Nie chcemy też mówić, co jest dobre, a co złe – wyjaśnia Aleksandra Pilimon, psycholog, pedagog i prezes Stowarzyszenia „Potrafię Więcej”.Zachęcamy do tego, aby zachować się zwyczajnie, jeśli czegoś nie wiemy, zapytać, uśmiechnąć się do siebie, dać sobie szansę.

Pomysłodawcom kampanii zależy na budowaniu otwartości, dlatego mówią: gdy Twoje zdrowe dziecko spotka osobę niepełnosprawną, zachowaj się zwyczajnie:

•rozmawiaj z dzieckiem,
•pozwól dziwić się, zadawać pytania i odpowiadaj na nie,
•zachęcaj do kontaktu,
•obserwuj,
•wyjaśniaj,
•dopytuj,
•dawaj przykład.

Obecnie rusza długo oczekiwana i bardzo ważna społecznie kampania „Wspólna zabawa – zwyczajna sprawa”. W jej słuszność uwierzyliśmy już na etapie prac koncepcyjnych. Cieszę się, że możemy dołożyć naszą cegiełkę w podnoszenie świadomości i budowanie otwartości w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi – mówi Jacek Smolarek – Prezes Concordii Ubezpieczenia.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie www.wsparcie.org.pl/wspolnazabawa.

* W marcu 2017 r. Prezes Smolarek podpisał List intencyjny, będący początkiem współpracy z poznańskim Stowarzyszeniem „Potrafię Więcej”. Pierwszym działaniem, w które zaangażowało się aż 40 proc. pracowników Concordii była akcja zdjęciowa pod hasłem „Potrafię Więcej”. Polegała ona na zrobieniu sobie zdjęcia z takim właśnie napisem. Z nadesłanych fotografii powstał plakat, który jest dla nas symbolem i dobrym początkiem do podejmowania kolejnych inicjatyw. Drugą inicjatywą podjętą w maju br. była zbiórka zabawek z okazji Dnia Dziecka. Concordia poprosiła Stowarzyszenie o przygotowanie „listy marzeń”, które w ramach biur oraz indywidualnie, zrealizowane zostały w 100 proc. Trzecia inicjatywa polegała na aktywizacji gości jubileuszowych Concordii, którzy zamiast kwiatów oraz upominków z okazji 20-lecia Firmy, dokonali wpłat na rzecz „Potrafię Więcej”. W kolejnych miesiącach Concordia reagowała spontanicznie na drobne potrzeby Stowarzyszenia.