powrót

Poznańscy studenci w programie „Studiujesz – Praktykuj”

Informacje prasowe CSR

16 / 08 / 2017

Sezon wakacyjny to czas, kiedy wiele firm organizuje staże i praktyki dla studentów. Udział w takich programach daje uczestnikom możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz poznania modelu funkcjonowania firmy. Z końcem sierpnia zakończyła się I edycja programu letnich praktyk „Studiujesz – Praktykuj” zorganizowanego przez Concordię Ubezpieczenia przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Spośród wielu nadesłanych zgłoszeń przedstawiciele ubezpieczyciela wybrali 11 studentów z poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, którzy otrzymali możliwość uczestnictwa w projekcie. Każdy ze studentów miał swojego opiekuna, pod którego okiem poznawał specyfikę pracy w różnych obszarach działalności firmy.

Przed rozpoczęciem pracy, uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach wdrożeniowych, gdzie otrzymali najważniejsze informacje na temat firmy i sposobu jej działania, poznali procedury i zasady pracy w firmie oraz dowiedzieli się jakie są najważniejsze obszary jej funkcjonowania, jaka jest misja firmy i jej wartości. Odbyły się także zajęcia integracyjne, m.in. drużynowy mecz w piłkarzyki oraz wspólny lunch, podczas którego studenci mogli się lepiej poznać. Po zajęciach wprowadzających praktykanci, już w swoich zespołach, otrzymali zadania i projekty do samodzielnej realizacji.

Zależało nam na tym, aby każdy z naszych praktykantów miał możliwość zdobycia wiedzy na temat naszej firmy – nie tylko merytorycznej, ale także praktycznej. Zdajemy sobie sprawę, że wchodzenie młodych ludzi na rynek pracy nie jest proste. A udział w stażach daje im możliwość sprawdzenia siebie i podjęcia dalszych decyzji związanych z rozwojem własnej kariery – mówi Monika Kordecka-Słomczyńska, Manager ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Concordia Ubezpieczenia.

Kolejne dni upływały praktykantom na wprowadzeniu ich w zakres obowiązków oraz zasad i procedur obowiązujących w danej komórce organizacyjnej. Realizacje powierzonych zadań oraz celów edukacyjnych monitorował przydzielony wcześniej opiekun merytoryczny oraz dyrektor biura, w którym odbywały się praktyki. Cały proces był również monitorowany przez Zespół HR. Każda z zaproszonych grup na bieżąco udzielała informacji zwrotnej na temat wzajemnej współpracy
i zaangażowania oraz poziomu realizacji uzgodnionych wcześniej celów. Na zakończenie programu, każdy z praktykantów otrzymał od dyrektora działu, w którym pracował, pisemne potwierdzenie odbycia praktyk, z wyszczególnieniem nabytych nowych umiejętności i zagadnień, za które byli odpowiedzialni.

I edycja programu stażowego

Podejmując decyzję o uruchomieniu programu letnich praktyk ustaliliśmy, jakie będą jego założenia, cele edukacyjne dla uczestników. Nawiązaliśmy też współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu – dodaje Monika Kordecka-Słomczyńska, Manager ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Concordia Ubezpieczenia.

Informacje na temat praktyk studenci mogli otrzymać na targach organizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym, na portalu praca.pl oraz na stronie internetowej firmy. Co ważne, w proces rekrutacji do programu zaangażowani zostali także wykładowcy z Uczelni, co pozwoliło precyzyjnie określić założenia programowe. Poza materiałami opracowanymi w formie pisemnej studenci zainteresowani udziałem w praktykach mogli także wziąć udział w Dniu Otwartym. W trakcie wydarzenia mieli okazję zapoznać się z firmą, zadać szczegółowe pytania dotyczące specyfiki pracy w danym biurze. Zdobyta w ten sposób wiedza była przydatna w procesie wyboru programu praktyk w 11 biurach Concordii. Przełożyło się to na poszerzenie wiedzy, poznanie oczekiwań i nabycie pierwszego doświadczania w kierunkach preferowanych przez studentów. Podczas tego spotkania zostały zorganizowane zadania assesmentowe, które pozwoliły Zespołowi HR dokonać pierwszej oceny i selekcji chętnych na staż.

Wartym podkreślenia jest fakt, że aż 90 proc. tegorocznych praktykantów otrzymało od nas ofertę dalszej współpracy. Praktykanci wykazali się dużym zaangażowaniem i motywacją do podejmowania nowych wyzwań. W opinii dyrektorów biur, goszczących praktykantów, program praktyk jest jednym z lepszych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy – podsumowuje Monika Kordecka-Słomczyńska.


Studenci o praktykach

„ …Staż nauczył mnie jak współpracować z innymi ludźmi i to pokazało mi, że praca w kooperacji staje się o wiele sprawniejsza, a co za tym idzie łatwiejsza i przyjemniejsza. Było to dla mnie pierwsze duże doświadczenie zawodowe…” (Kamil – Stażysta z Biura Likwidacji Szkód)

„ …Praktyki nauczyły mnie umiejętnie rozporządzać czasem, rzetelnie wykonywać obowiązki pod presją czasu…” (Mateusz – Stażysta Biura Likwidacji Szkód)

„…Staż ten pokazał, jak wygląda praca na wykonywanym stanowisku oraz pozwolił zdobyć umiejętności z nią związane, takie jak praca indywidualna czy sumienne wykonywanie powierzonych zadań…” (Magdalena – Stażystka z Biura Finansowo-Księgowego)

„….Podczas mojego stażu w biurze finansowo-księgowym nauczyłam się mnóstwa nowych rzeczy i poszerzyłam swoją wiedzę i doświadczenie. Poznałam obowiązki, które musi wykonywać osoba w biurze i przekonałam się jeszcze bardziej, że chciałabym wykonywać takiego rodzaju pracę w przyszłości. Dodatkowo staż w firmie Concordia dał mi poczucie samorealizacji…” (Małgorzata – Stażystka z Biura Finansowo- Księgowego)

„… Decyzje, które podejmuje się w biurze dotyczące oceny ryzyka ubezpieczenia, szczególnie dla osoby początkującej nie są łatwe, a wiążą się one z dużą odpowiedzialnością. Będąc na stanowisku underwritera, trzeba być osobą bardzo dociekliwą, nieulegającą presji otoczenia oraz rozeznaną w kwestii przedmiotu ubezpieczenia. Te cechy właśnie miałam okazję obudzić w sobie podczas odbytych praktyk. Utwierdziłam się w przekonaniu, że zadawanie pytań kształtuje wiedzę i nie trzeba się bać ich zadawać. Zrozumiałam także, że praca w zespole jest ważna, bowiem przyspiesza ona wykonywanie obowiązków i zadań oraz rozluźnia atmosferę samej pracy wśród pracowników…” (Julita – Stażystka z Biura Oceny Ryzyka)

„…Poznałam zasady pracy biurowej. Uczestniczenie w różnych spotkaniach mojego biura z innymi działami dało mi możliwość poznania wielu ciekawych osób. Wspomaganie biura przy projektach pokazało jak wiele pracy potrzeba, aby zmienić istniejący już produkt lub stworzyć nowy, ile biur jest zaangażowanych w dane przedsięwzięcie i jak ważna jest komunikacja między tymi biurami….” (Ewelina – Stażystka z Biura Ubezpieczeń Majątkowych)