powrót

Konkurs dla szkół

Informacje prasowe CSR

24 / 07 / 2018

Sport to zdrowie, ale nie zawsze. Czasem są to też kontuzje… Dobrą zabawę i bezpieczeństwo można jednak połączyć, dlatego ogłaszamy konkurs skierowany do szkół, w którym nagrodą jest wyjazd na „zieloną szkołę” dla zwycięskiej klasy!

Co należy zrobić?

Nagrać film! Pokażcie, co dla Was oznacza hasło “Nie pękaj! Czyli jak być odważnym i bezpiecznym jednocześnie”. Poza merytoryką liczy się dla nas pomysłowość i innowacyjność, dlatego wykażcie się kreatywnością. Wspólnie możecie wszystko!

Krótkie filmiki (3-10 min.) w formacie mp4 prześlijcie: mailem na adres bm@concordiaubezpieczenia.pl, lub listem poleconym na płycie lub pen-drivie na adres Concordia Polska TUW, Biuro Marketingu ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań.

Niezbędne jest również przesłanie formularzy z danymi osobowymi oraz zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli zdecydujecie się na przesłanie filmu mailem, oryginały zgód należy przesłać listem poleconym na wskazany wyżej adres.

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz do trzecich klas gimnazjów.
(warunek: min. 70% uczniów klasy biorącej udział w konkursie objętych jest ubezpieczeniem grupowym Bezpieczna Szkoła)

Czas trwania konkursu:
01.09.2018 r. – 30.11.2018 r.

Nagroda:
Wyjazd dla zwycięskiej klasy i jej opiekunów na „Zieloną Szkołę” oraz warsztat z bezpiecznej nauki jazdy na longboardzie.

Wyniki:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.12.2018 r., a wyniki opublikujemy na www.concordiaubezpieczenia.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.

Więcej INFORMACJI.