powrót

Concordia Polska Grupa Generali z bardzo wysokim współczynnikiem wypłacalności

Informacje prasowe CSR

06 / 04 / 2020

260% wyniósł współczynnik wypłacalności Concordia Polska T.U. S.A. na koniec 2019 roku, zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem o wypłacalności i kondycji finansowej spółki, należącej do Grupy Generali.

– Jedną z podstaw działalności naszej Grupy jest stabilność finansowa stanowiąca punkt wyjścia do niesienia pomocy poszkodowanym. O niej świadczą liczby przedstawione w raportach spółek Generali, działających w Polsce. Trudno jest dzisiaj precyzyjnie określić jakie będą skutki ekonomiczne epidemii wywołanej przez koronawirusa, wiemy natomiast, że Concordia Polska i cała Grupa Generali jest mocna kapitałowo dzięki sile ekonomicznej akcjonariuszy i międzynarodowej skali działania. Możemy wspierać Klientów i Partnerów wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebują niezależnie od trudnych okoliczności zewnętrznych – podkreśla Andrea Simoncelli, Przewodniczący Rady Nadzorczej Concordia Polska TU SA i prezes Zarządu spółek Generali Polska.

Wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego Concordia Polska w wysokości 260% oznacza, że środki własne pokrywają wymogi kapitałowe ponad 2,5-krotnie.

– Tak znakomity poziom wypłacalności to dobra wiadomość dla naszych Klientów i Partnerów. Wysoka wartość wskaźnika wypłacalności świadczy o pełnej zdolności naszego Towarzystwa do realizacji zobowiązań i potwierdza naszą wiarygodność w biznesie. Szczególnie obecnie, kiedy sytuacja gospodarcza na całym świecie jest wyjątkowo niepewna. Informacje zawarte w sprawozdaniu za 2019 rok jednoznacznie potwierdzają, że oddajemy do dyspozycji naszych Klientów i Partnerów niezmiennie nie tylko najlepszych profesjonalistów w zakresie ubezpieczeń sektora rolnego, ale także pierwszorzędne zaplecze kapitałowe – mówi Maciej Fedyna, Prezes Zarządu Concordia Polska T.U. S.A.

W I kwartale 2020 roku Concordia Polska Grupa Generali wprowadziła wiele zmian produktowych rozszerzających zakres ochrony upraw, a także procedury i udogodnienia, pozwalające na pełną obsługę klientów i wsparcie partnerów, mimo ograniczeń związanych z epidemią. Obecnie możliwe jest zawieranie umów na odległość i cyfrowy proces likwidacji szkód, tak aby skrócić czas obsługi Klientów i poszkodowanych, wyeliminować czasochłonny papierowy obieg dokumentów.

Concordia wprowadziła raty 0% dla klientów wybierających tego typu płatności, zniosła wymóg dostarczania zaświadczeń o przeglądach budowlanych w ubezpieczeniach domów i mieszkań przy wystąpieniu szkody.

W trosce o zdrowie klientów, udostępniona została infolinia dedykowana epidemii Covid-19 oraz możliwość zdalnych konsultacji lekarskich w formie telemedycyny.

Jak jest liczony współczynnik wypłacalności?

Współczynnik wypłacalności jest wyliczany jako wynik podzielenia funduszy własnych przez kapitałowy wymóg wypłacalności. Fundusze własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności to wartość nadwyżki rynkowo wycenionych aktywów nad zobowiązaniami zakładu ubezpieczeń.  Kapitałowy wymóg wypłacalności to wartość potencjalnej wyjątkowo dotkliwej straty w działalności danego zakładu, która może wystąpić z prawdopodobieństwem 0,5% czyli raz na 200 lat. Zatem współczynnik wypłacalności pozwala na ocenę wiarygodności finansowej zakładu ubezpieczeń – im jego wartość jest wyższa tym ta wiarygodność jest większa.


Obraz pasja1000 z Pixabay